Utbilda dig till målare

Vill du variera din arbetsmiljö och föredrar du ett praktiskt och kreativt yrke framför ett stillasittande och teoretiskt kan målare vara en aktuell yrkestitel för dig där du hjälper människor att måla om hemma. Men för att du ska kunna få jobb som målare behöver du i regel ha gått en utbildning innan du kan söka dig ut på arbetsmarknaden. Därför kan du i den här artikeln läsa mer om hur du kan gå tillväga för att utbilda dig till målare.

Utbildning på gymnasiet
Är du ung och ännu inte har börjat på gymnasiet kan du välja att börja utbilda dig till målar

Måla om vägg

e på en gymnasieskola. För att påbörja din utbildning för att bli målare när du går gymnasiet ska du välja att gå bygg och anläggningsprogrammet och inriktningen måleri. Programmet finns på de flesta större gymnasieskolorna. Utbildningen är tre år och en del av utbildningen är praktisk och du får göra praktik på ett måleriföretag vilket ger dig praktiska erfarenheter såväl som teoretiska. När du har gått klart gymnasieutbildningen kan du söka en lärlingsanställning hos en målarfirma. Har du tur kan du få gå lärling på samma företag som du gjorde praktik hos. Lärlingstiden varar i två år och när den börjar gå mot sitt slut avlägger du ett prov. Godkänns provet får du ett gesällbrev som styrker att du är en behörig målare och därefter kan du börja arbeta som målare med full lön.

Utbildning som vuxen
Även om du har dina gymnasieår lång bakom dig kan du fortfarande få en likvärdig utbildning som vuxen. Ett sätt är att få en lärlingsanställning hos ett måleriföretag. Då får du den praktiska utbildningen som krävs för att du sedan ska kunna jobba som målare. Även där gäller det att du får godkänt på provet och innehar ett gesällbrev innan du därefter kan börja jobba som målare. Innan lärlingsanställningen drar igång skickas ansökan in till måleribranschens yrkesnämnd. Förutom att du kan utbilda dig till målare som vuxen genom en lärlingsanställning kan du också gå en utbildning på en vuxenskola. Men för att du ska komma in på en utbildning på en vuxenskola krävs det oftast att du har en godkänd gymnasieutbildning bakom dig. Har du inte det kan du behöva läsa upp dina betyg och kurser innan du kan söka dig vidare till en vuxenutbildning.

Därför ska du utbilda dig till målare
Att utbilda dig till målare har många fördelar. Till exempel att framtidsutsikterna är goda då det alltid finns behov av målare och du kommer inte att gå utan jobb. Sedan ligger genomsnittslönen på omkring 33 000 vilket är bra. En målares arbetsplats skiftar från vecka till vecka och du får jobba med ett praktiskt yrke.