Posted on

Hur du kontrollerar ditt tak för stormskador

Efter en storm är det viktigt att kontrollera om ditt tak är skadat. Höga vindar och flygande skräp kan orsaka allvarliga skador på ditt tak, vilket kan leda till läckor och andra problem. Här är några viktiga områden att kontrollera när du inspekterar ditt tak för stormskador.

Shingles

Det första du vill kontrollera är dina bältrosskivor. Leta efter om de saknas hos https://takläggarengöteborg.se/, är spruckna eller skadade på något sätt. Leta också efter sådana som har lossnat eller inte längre ligger platt mot taket. Om du ser några skador är det viktigt att få dem reparerade så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador eller läckor.

Rännor

Därefter ska du ta en titt på dina hängrännor. Kontrollera att de fortfarande är ordentligt fastsatta på huset och att det inte finns några luckor eller hål där vatten kan läcka igenom. Kontrollera också om det finns skräp som kan ha samlats i rännorna under stormen. Om du hittar något ska du se till att ta bort det så att rännorna kan fortsätta att göra sitt jobb ordentligt.

Infällningar

Infällningar är de metallbitar som används för att täta runt ventiler, skorstenar och andra öppningar i taket. Kontrollera dessa områden noggrant för att se om det finns några sprickor eller hål. Dessa måste repareras så snart som möjligt för att förhindra att vatten läcker in i ditt hem genom dessa öppningar.

Ventiler

Ventiler är ett annat område där vatten lätt kan tränga in i ditt hem om de inte är i gott skick. Inspektera alla dina ventiler inklusive badrums- och köksventiler för eventuella skador. Sprickor eller hål i dessa områden måste repareras omedelbart för att förhindra att vatten kommer in i ditt hem genom dem. read more