Posted on

Förhindra och åtgärda en fuktskada

Fuktskador är betydligt vanligare än vad du kan tro, hitta företag för vattenskador. Det är faktiskt en av de vanligaste problemen bland villaägare. Det är tråkigt när det händer och det kan vara svårt att veta hur du ska gå tillväga för att åtgärda en fuktskada. Därför kommer du i den här artikeln kunna läsa mer om hur du kan förhindra att en fuktskada ska uppstå och vad du bör göra när du upptäcker att det finns fuktskador.

Så förhindrar du fuktskador
Eftersom det kan bli en kostsam historia att anlita hjälp och åtgärda fuktskador som uppstått kan det vara en bra idé att arbeta i förebyggande syfte. Det finns flera saker du kan göra för att förhindra fuktskador. Om du till exempel har ett badrum med kakel och upptäcker att en kakelplatta har spruckit ska du laga sprickan eller byta ut plattan helt och hållet för att minska risken att sprickan släpper in fukt och skapar fuktskador bakom plattan. Kontrollera husets ventilationssystem, särskilt i badrummet och i tvättstugan om du har en sådan. Om ventilationen inte fungerar som den ska inte har bra från- och tilluft finns risken att fuktskador uppstår då den fuktiga luften inte har någonstans att ta vägen. Se till att ventilationen är ren och inte är igentäppt för att minska risken för fuktskador. Sedan är det alltid viktigt att du ser till att städa bort onödigt skräp, hålla alla utrymmen torra och rena för att minska risken för fuktskador. Sist men inte minst finns det fuktmätare du kan köpa och använda ifall du misstänker fuktskador och vill mäta fuktigheten. Du kan också köpa en luftavfuktare och placera i rum där fukt lätt uppstår, såsom i badrummet. read more